địa chỉ bán xe nâng bán tự động giá tốt nhất

địa chỉ bán xe nâng bán tự động giá tốt nhất

địa chỉ bán xe nâng bán tự động giá tốt nhất

địa chỉ bán xe nâng bán tự động giá tốt nhất

địa chỉ bán xe nâng bán tự động giá tốt nhất
địa chỉ bán xe nâng bán tự động giá tốt nhất
xenanghangviet@gmail.com 0908256932 - 0932634989

Chính Sách & Quy Định

Công ty xe nâng Bích Hảo là website bán hàng xe nâng tay và các thiết bị nâng hạ chuyên cung cấp các sản phẩm thuộc thiết bị nâng hàng.

Khách hàng tham gia giao dịch trên xenangtaycu.com là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua sản phẩm.

Sản phẩm giao dịch trên website bao gồm các sản phẩm xe nâng tay, xe nâng mặt bàn, xe nâng bán tự động,....

Mọi hoạt động mua bán sản phẩm trên web phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.  Bích Hảo sẽ chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm cung cấp trên website.

Bằng việc tham gia giao dịch trên xenangtaycu.com, khách hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử https://xenangtaycu.com đang có hiệu lực vào thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch.

Bài viết khác

Hotline tư vấn miễn phí: 0932634989
Top